Tub vopsea
MyNeverland
INFO

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Ultima actualizare: [01.06.2018]

MyNeverland (referit si ca „Societatea” sau „noi”), este interesata de respectarea confidentialitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal si doreste sa va informeze, prin prezenta, in legatura cu modul in care noi colectam, folosim, stocam, transferam si dezvaluim sau prelucram in orice alt mod datele dumneavoastra cu caracter personal prin intermediul prezentului website (denumit in continuare “Site”).

Aceasta politica de confidentialitate (denumita in continuare „Politica de Confidentialitate”) se aplica pentru toti vizitatorii Site-ului si acopera toate serviciile oferite de MyNeverland prin intermediul Site-ului.

Informarea corecta a dumneavoastra, in calitate de utilizator al acestui Site, este importanta pentru noi, asa ca o sa va explicam in detaliu, in randurile care urmeaza, ce date colectam de la dumneavoastra, cum le folosim, in ce scop le folosim si care sunt drepturile dumneavoastra in acest context.

E important de spus la ce ne referim cand folosim expresia DATE CU CARACTER PERSONAL – orice data despre o persoana fizica, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Cu titlu exemplificativ, sunt incluse aici: numele si prenumele, orice numar de identificare, orice informatii despre localizare si orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informatiile obtinute prin cookie-uri.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor Regulamentului european nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”).

Va rugam sa cititi integral Politica de Confidentialitate inainte de a introduce orice fel de date pe acest Site, pentru a intelege politicile si practicile noastre cu privire la informatia cu caracter personal si cum o tratam. Daca nu sunteti de acord cu aceasta Politica de Confidentialitate, trebuie spus ca este posibil sa nu puteti utiliza o parte din functionalitatile acestui Site.

Prin punerea la dispozitia noastra a datelor dumneavoastra cu caracter personal, sunteti de acord cu termenii si conditiile acestei Politici de Confidentialitate.

1. Datele cu caracter personal pe care le colectam si cum le colectam
Va informam ca folosim datele dumneavoastra doar in masura in care avem consimtamantul dumneavoastra, daca prelucrarea este necesara in vederea executarii contractului de vanzare incheiat la distanta sau pentru indeplinirea unor obligatii legale.

in ceea ce priveste datele cu caracter personal pe care le colectam, acestea sunt urmatoarele:
pentru incheierea si executarea contractului de vanzare la distanta, respectiv pentru plasarea de comenzi pe Site si pentru onorarea acestora de catre noi (ceea ce ar presupune trimiterea unui e-mail pe adresa indicata de dumneavoastra de confirmare a comenzii, facturare, intocmirea formalitatilor de livrare a produselor comandate), este necesara introducerea unor date cu caracter personal, dupa cum urmeaza: nume si prenume, email, numar de telefon si adresa; pentru activitatea de asistenta si suport a utilizatorilor, sunt colectate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, e-mail si numar de telefon. in cazul in care ne contactati prin intermediul Site-ului, vom putea pastra copii ale corespondentei respective care poate contine date cu caracter personal; in scop de marketing, respectiv pentru trimiterea periodica de oferte promotionale legate de produsele noastre, este colectata adresa de e-mail a utilizatorilor; pentru restituirea pretului produselor returnate, vor fi folosite acele date cu caracter personal care, in conformitate cu modalitatea de restituire (transfer bancar/numerar) si cu prevederile legale in vigoare, sunt obligatorii pentru completarea documentelor de restituire. (toate cele de mai sus fiind denumite in continuare „Date cu Caracter Personal”)

Colectarea Datelor cu Caracter Personal acoperita de aceasta Politica de Confidentialitate se realizeaza prin furnizarea de catre dumneavoastra a Datelor cu Caracter Personal prin completarea si acceptarea formularului de comenzi, precum si de fiecare data cand dumneavoastra ne transmiteti un e-mail sau orice forma de mesaj electronic cuprinzand Date cu Caracter Personal.
Nu este obligatorie furnizarea altor date suplimentare, daca nu sunt solicitate in mod expres in formular. in cazul in care astfel de date suplimentare sunt, totusi, furnizate de catre dumneavoastra si introduse in baza noastra de date, acestea vor fi prelucrate conform prezentei Politici de Confidentialitate, daca reprezinta Date cu Caracter Personal si daca sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare. in nicio situatie nu se vor colecta sau prelucra in orice fel categorii speciale de Date cu Caracter Personal (origine rasiala sau etnica, opinii politice, confesiune religioasa, date genetice, date biometrice etc.)
Asadar, am luat toate masurile tehnice pentru ca dumneavoastra sa nu fiti obligat(a) sa ne furnizati niciun fel de date (totul e optional), dar este bine de stiut ca, in absenta furnizarii unor date cu caracter personal, este posibil ca anumite parti din Site sa nu functioneze corect, sa nu putem colabora sau sa nu va putem anunta cu privire la produsele din portofoliul nostru de care ati putea fi interesat(a).

2. Scopul prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Principalul scop al prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre MyNeverland consta in preluarea comenzilor privind produsele comercializate de noi prin intermediul acestui Site si onorarea acestor comenzi, ceea de presupune si efectuarea formalitatilor de livrare si indeplinirea obligatiilor legale de facturare.

3. Durata prelucrarii datelor
Cu privire la perioada pentru care Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate, mentionam ca MyNeverland intentioneaza sa prelucreze aceste date cat timp dumneavoastra nu va exprimati explicit dorinta incetarii acestei prelucrari.

4. Dezvaluirea Datelor cu Caracter Personal
Singurele entitati care au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sunt agentiile sau furnizorii cu care colaboram in baza unor contracte ce contin clauze de confidentialitate, fara de care nu ne-am putea desfasura activitatea.

MyNeverland poate dezvalui Datele cu Caracter Personal catre parteneri contractuali, furnizori de bunuri sau servicii si catre imputernicitii sai (entitati care prelucreaza datele personale in numele si pe seama MyNeverland), in baza contractelor incheiate cu acestia ce contin, astfel cum am mentionat si anterior, clauze de confidentialitate, in acelasi scopuri pentru care MyNeverland prelucreaza Datele cu Caracter Personal, respectiv pentru preluarea si onorarea comenzilor plasate de utilizator. Toti acesti destinatari sunt de acord si se angajeaza fata de MyNeverland sa utilizeze Datele cu Caracter Personal conform clauzelor prezentei Politici de Confidentialitate si in scopurile incluse in prezenta.

Datele pe care le colectam de la dumneavoastra sunt stocate in Germania.

Putem de asemenea dezvalui Datele cu Caracter Personal catre afiliati ai MyNeverland, unui cumparator/ achizitor / cesionar in cazul unei restructurari, fuziuni, reorganizari, dizolvari sau orice alta forma de vanzare a Societatii sau unei parti din aceasta, inclusiv intr-o procedura de lichidare, faliment, sau orice procedura similara, daca este cazul.

5. Securitatea prelucrarii datelor personale
MyNeverland se angajeaza sa asigure securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal. in acest scop, MyNeverland aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor cu Caracter Personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Site-ul nostru este protejat prin criptare si parolarea accesului pe server si exista masuri de securitate informatice realizate de programatorul Site-ului.

6. Drepturile utilizatorului

Conform legislatiei aplicabile, in calitate de persoana vizata, beneficiati de urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de pe Site;

(ii) dreptul de a interveni asupra datelor cu caracter personal (numit si dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate) – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de pe Site;

(iii) dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate (numit si dreptul de a va retrage consimtamantul asupra prelucrarii) – in cazul in care aceasta se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la acel moment;

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale pe baza unei prelucrari automate – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau v-ar afecta intr-o masura semnificativa;

(v) dreptul de a va adresa instantelor competente si/sau de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,

(vi) dreptul de a obtine stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal (numit si „dreptul de a fi uitat”);

(vii) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastra existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

(viii) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in masura permisa de legea aplicabila – insemnand dreptul de obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand:

– considerati ca datele prelucrate de noi sunt inexacte, pana la rectificarea acestora;
– prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele;
– Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

Exercitarea drepturilor dumneavoastra poate fi efectuata in orice moment prin adresarea unei solicitari in format electronic, la urmatoarea adresa/e de contact electronic myneverland@myneverland.ro. Vom procesa cererea si va vom raspunde in cel mai scurt timp, in functie de complexitatea si numarul cererilor adresate.
in cazul in care doriti orice alte informatii necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastra, va rugam sa ne adresati o solicitare prin e-mail la adresa mentionata mai sus.

7. Minori
Acest Site nu este destinat minorilor cu varsta sub 18 ani. Ca atare, nu prelucram cu stiinta Date cu Caracter Personal ale minorilor sub 18 ani. Daca sunteti sub 18 ani si ati accesat pagina noastra, va rugam sa nu va inregistrati pe Site, sa nu ne transmiteti niciun fel de informatie despre dumneavoastra si sa luati legatura cu parintii/ responsabilii dvs. in cazul in care luam la cunostinta ca am colectat, fara acordul reprezentantului legal necesar conform prevederilor legale, Date cu Caracter Personal care apartin unui minor sub 18 ani vom sterge acea informatie, cu exceptia cazului in care am avea obligatia legala de a nu sterge acele date, caz in care vom actiona conform obligatiei legale. Daca considerati ca am putea detine informatii de la sau despre un minor sub 18 ani va rugam sa ne contactati la datele de mai sus.

8. Web-site-uri terte
Aceasta Politica de Confidentialitate nu abordeaza si nu suntem responsabili pentru caracterul confidential al informatiilor sau altor practici ale unor web-site-uri terte, inclusiv ale oricarei terte parti care opereaza orice web-site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicatie) care este disponibila prin intermediul acestui Site sau catre care acest Site contine un link de trimitere. Disponibilitatea sau includerea unui link catre orice asemenea web-site nu implica sustinerea acestuia de catre MyNeverland sau responsabilitatea in orice forma a MyNeverland pentru acest web-site, iar prezenta Politica de Confidentialitate nu se aplica acelor web-site-uri. Va incurajam sa cititi politica de confidentialitate aferenta fiecarui site tert pe care il accesati. in schimb, aceasta Politica de Confidentialitate acopera publicitatea si aplicatiile noastre pe web-site-uri terte, daca acea publicitate si acele aplicatii contin trimiteri la aceasta politica.

9. Actualizari ale Politicii de Confidentialitate
Este posibil ca periodic sa modificam aceasta Politica de Confidentialitate. Va rugam sa verificati legenda ”Ultima actualizare” din partea de sus a prezentei Politici de Confidentialitate. Orice modificari aduse acestei Politici de Confidentialitate vor intra in vigoare la momentul postarii Politicii de Confidentialitate revizuite pe Site. Prin continuarea utilizarii Site-ului ulterior acestor modificari inseamna ca acceptati Politica de Confidentialitate revizuita si sunteti de acord cu aceste modificari.